رادیوگرافی دیجیتال یا تکنیک Rvg

تکنیک Rvg یا رادیوگرافی دیجیتال یک روش نسبتاً جدید در تصویر برداری دندان است که نیاز به فیلم رادیوگرافی و ظهور و ثبوت را از بین می برد. این سیستم بر روی دستگاه های رادیوگرافی Rvg این امکان را می دهد که زمان تابش اشعه را به صورت دستی تا ۱۰/۰ ثانیه کم کرد.

رادیوگرافی کلنیک دندانپزشکی درسان

از مزایای مهم Rvg این است که میزان دوز اشعه حدود ۷۵ الی ۸۰ درصد کاهش یافته و در واقع میزان اشعه X در این سیستم حد اقل خواهد بود. Rvg از یک سنسور که در دهان بیمار قرار می گیرد تشکیل شده است. این سنسور همان نقش فیلم را ایفا می کند و با تاباندن اشعه، تصویر را بلافاصله بر روی کامپیوتری که به آن متصل است منتقل می کند. کلیه مراحل پردازش تصویر توسط نرم افزار مخصوصی صورت می پذیرد.

رادیوگرافی کلنیک دندانپزشکی درسان

مزایای Rvg:

کاهش شدید دوز اشعه دریافتی بیمار
کاهش زمان تصویر برداری
افزایش وضوح و دقت تصاویر
ثبت پرونده های بیماران بصورت دیجیتال
امکان اندازه گیری کانالها در حین عصب کشی

No Comments Yet.