در چه مواردی بهتر است از ونیرهای سرامیکی استفاده نشود؟

ونیرهای سرامیکی که در جهت افزایش زیبایی بیشتر برای اصلاح طرح لبخند و ردیف کردن دندان‌هایتان به شما کمک می‌کند، در برخی از موارد بهتر است که مورد استفاده قرار نگیرند ...

-افرادی که عادات دهانی مختلف دارند مثل دندان قروچه یا فشردن دندان‌ها بهم یا کسانی که سایش دندانی زیاد دارند.

-دندان‌هایی که بر اثر سایش ارتفاع خود را از دست دادند، شرایط مناسبی برای لامینیت‌های سرامیکی یا چینی ندارد.

-اگر ضخامت مینای دندان به اندازه کافی نباشد، لامینیت‌های چینی درمان مناسبی نیست.

-افرادی که بهداشت دهانی ضعیفی دارند این نوع درمان زیبایی برایشان مناسب نمی‌باشد.

-در دندان‌ها با پوسیدگی وسیع یا پر کردگی‌های قدیمی، لامینیت‌ها کاربرد چندانی ندارند.

No Comments Yet.