دندان‌های نهفته در فک و روشهای تشخیص و درمانی

وقتی دندان ها در زیر دندان دیگری بصورت دندان نهفته یا نیمه نهفته رشد می کند ، باید زنگ حطری برایتان باشد که به سرعت به مراکر درمانی دندانپزشکی و یا دندانپزشک خود را مراجعه کنید، آسیب به دندانهای مجاور، ناهنجاری فک و... از جمله مشکلات این دندان ها می باشد
معمولاً در برخی مواقع دیده می‌شود که یکی از دندان‌ها در زیر دیگری بطوری نهفته یا نیمه نهفته پنهان است و یا یکی از دندان‌ها در فک یا کام به شکل نهفته خوابیده باشد. در این‌صورت می‌توان به کمک تیم تخصصی، متخصص جراحی فک و صورت با همکاری متخصص ارتودنسی بعضی از این دندان‌ها را به قوس دندانی بازگردانید. این حالات گاه با چکاپ و عکس‌های رادیوگرافی کل فک دیده می‌شود و در این رادیوگرافی‌ها موقعیت اصلی و دقیق این دندان‌های خاص بررسی می‌شود تا نیاز به نگهداری و یا جراحی آنها توسط این دو متخصص بررسی و تصمیم اتخاذ شود.این دندان‌ها معمولاً در کام یا زیر لپ شما نهفته هستند.

No Comments Yet.