فرم استخدام کلینیک درسان

ضمن خوشامدگویی به شما عزیزان”

در صورت تمایل به همکاری در کلینیک تخصصی دندانپزشکی درسان ، فرم ذیل را با دقت مطالعه و تکمیل نمایید.تا در صورت تایید ، در  اولین فرصت برای شما وقت مصاحبه حضوری ، تنظیم شود.

سابقه بیمه*
میزان تسلط بر کامپیوتر*
تسلط به زبان انگلیسی*
Max. file size: 128 MB.