چگونگی انجام طرح افزایش طول تاج

دندانپزشک به منظور انجام عمل جراحی افزایش طول تاج بر روی دندان آسیب دیده ابتدا آن موضع را بی حس نموده و پس از آن با ایجاد شکاف بر روی بافت لثه‌ای اطراف دندان، نسج آنرا شل کرده و به آرامی از اطراف دندان کنار می‌زند تا ریشه و بافت استخوانی نگهدارانده آن نمایان شود. در پاره‌ای از موارد تنها برداشتن مقدار کمی از بافت لثه کافی است تا دندان را آماده پذیرش روکش سازد ولی در بیشتر مواقع باید چند میلیمتر از استخوان نگهدارنده ریشه نیز برداشته شود تا حدود ۲ میلیمتر از دندان در بیرون از بافت استخوانی فک قرار گیرد. پس از آنکه پزشک از افزایش طول تاج دندان به میزان لازم اطمینان حاصل کرد، ناحیه را بخیه زده و ممکن است روی آن پانسمان بگذارد.

No Comments Yet.