نتیجه جستجو

روشهای درمان ریشه یا عصب کشی

درمان ریشه درمانی است که طی آن مواد عفونی و عصب موجود در مغز دندان برداشته می‌شود تا دندان از آسیب میکروب‌ها در آینده در امان باشد. در جریان پوسیدگی، ساختارهای دندان مانند مینا و عاج تغییر ماهیت می‌دهند و از بین می‌روند و کم‌کم نیاز به درمان عصب‌کشی در این شرایط دیده می‌شود

چه دستوراتی را باید پس از عصب کشی (اندو) رعایت کنیم ؟

درد پس از عصب کشی ، ایجاد عفونت و حساسیت به سردی و گرمی و جویدن ممکن است هر کدام نشانه هایی باشد که پس از عصب کشی مشاهده کنید اما باید توجه داشته باشید که یک عصب کشی موفق نیاز به مراقبت و رعایت اصول بهداشتی دارد