فرم و شکل دهی مجدد لثه

در مواردی که دندان‌ها بسیار کوچک می باشند و یا خط لثه ناهموار باشد، این روش کمک دهنده است به طوری که مقدار کمی از بافت لثه و حتی در مواردی بافت استخوانی اضافی برداشته می شود تا دندان‌ها بهتر و بیشتر دیده شوند. این روش را می توان برای یک دندان و یا طرح لبخند انجام داد.

متخصصین و کادر درمانی ما در کلینیک دندانپزشکی درسان اقدامات تشخیصی، درمانی و مراقبتی مرتبط با فرم و شکل دهی مجدد لثه را با کیفیت و دقت بسیار بالا به بیماران محترم ارائه می نمایند.

Comments are closed.