افزایش طول تاج دندان به دلیل شکستگی

دلایل افزایش طول تاج دندان

حفظ دندان‌های آسیب دیده ،بهداشت و بهبود عملکرد لثه و زیبایی از جمله دلایل انجام عمل افزایش طول تاج دندان ها به شمار می آیند