افزایش طول تاج دندان

چگونگی انجام طرح افزایش طول تاج

دندانپزشک به منظور انجام عمل جراحی افزایش طول تاج بر روی دندان آسیب دیده ابتدا آن موضع را بی حس نموده و پس از آن با ایجاد شکاف بر روی بافت لثه‌ای اطراف دندان…

دلایل افزایش طول تاج دندان

حفظ دندان‌های آسیب دیده ،بهداشت و بهبود عملکرد لثه و زیبایی از جمله دلایل انجام عمل افزایش طول تاج دندان ها به شمار می آیند