تاج دندان

چگونگی انجام طرح افزایش طول تاج

دندانپزشک به منظور انجام عمل جراحی افزایش طول تاج بر روی دندان آسیب دیده ابتدا آن موضع را بی حس نموده و پس از آن با ایجاد شکاف بر روی بافت لثه‌ای اطراف دندان…

دلایل افزایش طول تاج دندان

حفظ دندان‌های آسیب دیده ،بهداشت و بهبود عملکرد لثه و زیبایی از جمله دلایل انجام عمل افزایش طول تاج دندان ها به شمار می آیند