تغییر رنگ دندان به دلیل مصرف قطره آهن

دندانپزشکی اطفال

نکات مهم در محافظت از دندان کودک در برابر قطره آهن یا شیرینی شیر

دندانهای شیری به بچه ها اجازه جویدن درست را می دهد و این به خودی خود موجب سلامت تغذیه ای کودک می شود بنابراین محافظت از این دندان ها و رعایت اصول بداشت دهان و دندان بسیار مهم و ضروری می باشد…