نتیجه جستجو

علت ایجاد بیماری لثه نشانه ها و درمان آن چیست؟

وقتی پلاک میکروبی در کنار لثه باقی بماند با ترشح مواد سمی به لثه آسیب می‌رسد. هرچه پلاک مدت طولانی تری بر روی دندان‌ها بماند،‌ مواد سمی بیشتری ترشح شده و آسیب به لثه بیشتر خواهد شد