دندان کودک

دندانپزشکی اطفال

نکات مهم در محافظت از دندان کودک در برابر قطره آهن یا شیرینی شیر

دندانهای شیری به بچه ها اجازه جویدن درست را می دهد و این به خودی خود موجب سلامت تغذیه ای کودک می شود بنابراین محافظت از این دندان ها و رعایت اصول بداشت دهان و دندان بسیار مهم و ضروری می باشد…