نتیجه جستجو

رادیوگرافی دیجیتال یا تکنیک Rvg

تکنیک Rvg یا رادیوگرافی دیجیتال یک روش نسبتاً جدید در تصویر برداری دندان است که نیاز به فیلم رادیوگرافی و ظهور و ثبوت را از بین می برد.