کشیدن دندان به دلیل پرتودرمانی

چرا باید دندان را کشید؟

کشیدن دندان به معنای درآوردن آن از جایگاه دندان در استخوان فک است.دلایل مختلفی برای کشیدن دندان وجود دارد.