خدمات

جراحی دندان عقل

روش جراحی دندان عقل جراحی دندان عقل یکی از روش های درمانی در دندانپزشکی است. دندانپزشک سعی می کند روند درمان را بدون کشیدن و یا

رادیوگرافی دیجیتال یا تکنیک Rvg

تکنیک Rvg یا رادیوگرافی دیجیتال یک روش نسبتاً جدید در تصویر برداری دندان است که نیاز به فیلم رادیوگرافی و ظهور و ثبوت را از بین می برد.