شرایطی که قبل از ایمپلنت باید در فرد بررسی شود

۱- استخوان ناحیه مورد نظر از لحاظ قطر- ارتفاع و تراکم آمادگی کافی داشته باشد.
۲- بهداشت بیمار در حد بالا بوده و بیماری لثه نداشته باشد.
۳- بیمار از استعمال دخانیات خودداری کند.
۴- از لحاظ وضعیت بدنی سالم بوده و مبتلا به دیابت پیشرفته یا سایر بیماری‌های محدود کننده نباشد.

No Comments Yet.