فیکسچر

فیکسچر داخل استخوان فک قرار می‌گیرد و قسمت اباتمنت روی آن و نهایتاً روکش یا پروتز نهایی با فرم دندان روی اباتمنت قرار می‌گیرد. در کل با توجه به شرایط بیمار ایمپلنت می‌تواند بلافاصله پس از کشیدن دندان یا پس از زمانی طولانی ترمیم جایگزین شود. حدود ۲ الی ۳ ماه بعد از کاشت ایمپلنت زمان لازم است تا رشد و ترمیم استخوان اطراف ایمپلنت صورت گرفته و پروتز نهایی بر روی اباتمنت قرار گیرد. در کل ایمپلنتی مناسب است که میزان پیوند آن با استخوان بیمار بالا بوده و میزان تحلیل استخوان اطراف آن در طول زمان کمتر باشد.

No Comments Yet.